GEPA Bio-Kokosmilch "Bio Green Coco"
2,33 € (1,16 €/100 ml)