GEPA Bio-Kokosmilch "Bio Curry Coco"
2,33 € (1,16 €/100 ml)