Fujitsu Scanner "ScanSnap S1300i"
209,00 € statt 229,00 € *